Banu Uçak

Mimar, Editör, Danışman

FREA, Fatih Yavuz – Emre Şavural

Tuna Ofis ve Arkitera iş birliğinde hayata geçirilen, moderatörlüğünü üstlendiğim “Tuna Ofis Sohbetleri“ kapsamında genç ve taze fikirler peşinde koşan, başarılı mimarlık pratiği Frea ortakları Emre Şavural ve Fatih Yavuz ile mimarlık ve kendi pratikleri üzerine sohbet ettik. 

Oldukça geç sayılabilecek yaşta hayata geçirdikleri önemli projeler, genç mimar olma hali, ortaklık dinamikleri, kolektif üretim başta olmak üzere pek çok konuya değindiğimiz sohbet benim için son derece keyifli oldu.


Also published on Medium.